Det var första gången som Harald hade svängt höger vid korsningen ute vid den gamla ladan. Det hade fallit sig naturligt i hela 32 år att han svängt vänster. Ja, det var ju där alla vänner bodde och där hans familj höll till. Högersvängen vittnade om något okänt och...