Åke och Susanne samåkte till jobbet. Det hade de gjort under många år. Nästan så många år som de arbetat tillsammans hade de turats om att köra till arbetet. Vecka ut och vecka in, med körveckor och passagerarveckor om vartannat. Det var en fin liten tradition. En trevlig halvtimme...